PAZARLAMA YÖNETİMİ BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

PAZARLAMA YÖNETİMİ (47.02) BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

 İletişim:  0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

                 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66            

Programın Amacı:

Pazarlama Yönetimi Bilirkişilik Eğitim Programımızla, eğitime katılanların edindikleri bilgiler sayesinde, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığının belirlediği Pazarlama Yönetimi (47.02) alt uzmanlık alanından kaynaklı konularda, bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Programa Katılım Koşulları:

 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olmak veya kurum ya da kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yapmış olmak.

Programın Süresi:

24 Saat

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

1.200,00 TL (KDV Dahil)

İÇERİK:

PAZARLAMA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

 • Modern Pazarlama Anlayışı
 • Müşteri Değeri ve Müşteri Tatmini
 • Pazarlama Yönetimi ve Stratejik Pazarlama Planlaması
 • Pazarlama Kararlarını Etkileyen Çevresel Faktörler
 • Pazarlama Bilgi Sistemi
 • Tüketiciler Pazarının Özellikleri
 • Örgütsel Pazarların Özellikleri
 • Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarların Seçimi
 • Mal Kararları
 • Marka ve Marka Stratejileri
 • Fiyat Kararları
 • Dağıtım Kararları
 • İletişim Kararları
 • İnternet Ortamında Pazarlama

 

 BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

 


BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

 

RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Araştırma
 • Yazım
 • Doğruluğunu kontrol
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

 

UYGULAMA

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
 • Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme

 

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Pazarlama Yönetimi (47.02)  Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.