BORÇLAR MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Borçlar Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
 • Sözleşmelerde şekil
 • Muvazaa
 • İptal davaları
 • Adam çalıştıranın sorumluluğu
 • Yapı malikinin sorumluluğu
 • Zamanaşımı
 • Rücuda zamanaşımı
 • Ceza hukuku ilişkisinde zamanaşımı
 • Sebepsiz Zenginleşme
 • Faiz
 • Süreye bağlı borcun ifası
 • Dönemsel edimlerin birinin kabulünde öncekilerin de alınmış sayılacağı
 • Borçlunun temerrüdü
 • Temerrüt faizi
 • Aşkın zarar
 • Seçimlik haklar
 • Sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdü
 • Genel Zamanaşımı
 • 5 yıllık Zamanaşımına tabi alacaklar
 • Bağlı alacaklarda zamanaşımı
 • Zamanaşımını durduran nedenler
 • Zamanaşımından feragat
 • Zamanaşımının resen ileri sürülemeyeceği
 • Alacaklıya halef olma
 • Bağlanma parası
 • Cayma parası
 • Cezai koşulu
 • Ceza zarar arasındaki ilişki
 • Kısmi ifanın yanması
 • Ceza miktarı geçersizliği indirilmesi
 • Alacağın temliki
 • Alacağın devrinin şekli
 • Satış sözleşmesi
 • Ayıp
 • Alıcının seçimlik hakları
 • Satılanın yok olması veya ağır hasara uğraması
 • Dönmenin sonuçları
 • Zamanaşımı
 • Alıcının borçları
 • Satış bedelinin indirilmesi
 • Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi
 • Satıcının dönme hakkı
 • Zararın hesaplanması ve giderimi
 • Taşınmaz satımı şekil
 • Yarar ve hasar
 • Örnek üzerine satış
 • Beğenme koşulu ile satış
 • Deneme gözden geçirme
 • Kısmi ödemeli satışlar taksitle satış
 • Alıcının temerrüdü
 • Sözleşmeden dönme
 • Hakimin müdahalesi
 • Kira sözleşmesi
 • Kira tespit davası
 • Genel Hizmet sözleşmesi
 • Eser sözleşmesi
 • Ayıp
 • İş sahibinin seçimlik hakları
 • Eserin kabulü zamanaşımı
 • Bedelin muacceliyeti
 • Götürü bedel
 • Vekalet sözleşmesi
 • Vekaletsiz iş görme
 • Kefalet
 • Adi Ortaklık sözleşmesi

Online Kayıt:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

Programın Süresi:

24 saat.

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.