SİGORTA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Sigorta Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

SİGORTA HUKUKU VE İLGİLİ MEVZUAT
 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
  • SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER
  • TEMEL KAVRAMLAR
  • SİGORTA SÖZLEŞMESİ
  • SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • KORUYUCU HÜKÜMLER
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • GENEL OLARAK SİGORTA TÜRLERİ VE SİGORTA HUKUKUNDA YERİ
  • MAL SİGORTALARI
  • SORUMLULUK SİGORTALARI
  • ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER
  • ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
  • CAN SİGORTALARI
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • GÜVENCE HESABI
  • SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
  • MOTORLU TAŞIT BÜROSU
  • DASK KURUMU
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • SİGORTACININ HALEFİYETİ VE RÜCU HAKKI
  • ZAMANAŞIMI
  • DİĞER HÜKÜMLER
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • SİGORTA SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 • KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
 • BORÇLAR KANUNU
 • TAŞIMA KANUNU
 • ÇEVRE KANUNU
 • DİĞER İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER
 • ALTINCI BÖLÜM
  • SİGORTA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK
  • BİLİRKİŞİLİK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
  • DAVA DOSYASININ İNCELENMESİ
  • BİLİRKİŞİ RAPORU YAZILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  • RAPORDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
  • BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ

Online Kayıt:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

Programın Süresi:

6 Ders Saati (1 Ders saati 40 Dakika)

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “Sigorta Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.