KOOPERATİFLER MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Kooperatifler Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

 • Kooperatifler Kanununun İrdelenmesi
 • Kooperatifçilik ilkeleri
 • Kooperatif türleri
 • Kooperatiflerin sorunları
 • Kuruluş
 • Ortaklık işlemleri
 • Genel kurul
 • Yönetim kurulu, denetim kurulu
 • Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012 – 2016)
 • Türkiye Kooperatifçilikte 2023 Vizyonu
 • Kooperatifçilik İstatistiki Veriler
 • Kooperatifler Kanununun Uygulanmasında Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları
 • Kooperatifçilikte Sıkça Karşılaşılan Yolsuzluklar
 • Kooperatife Katılmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Kooperatiflerde Vergileme
 • Kooperatiflerde İnşaat İşleri
 • İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Yapı Sınıflandırması ve Maliyet
 • Yüklenicinin Borçları
 • Kooperatifin Borçları
 • Hak edişlerin Düzenlenmesi
 • Arsa-Kat karşılığı inşaat
 • İnşaat İlerleme Seviyesi
 • Kooperatiflerin Kurulmasında Arsa- Arazi Ayrımı ve Değerleme
 • Arsa Değerinin Hesaplanması
 • Arazi Değerinin Hesaplanması
 • Yapıların Hesaplanması
 • Kooperatifler Kanunu Kapsamında Arsa Payı ve Şerefiyelendirme Uygulamaları
 • Arsa Payı Tanımı
 • Toplu Yapılarda Arsa Payı Uygulamaları
 • Toplu Yapılarda Şerefiyelendirme
 • Arsa payı ve Şerefiyendirme Uygulama Örnekleri

Online Kayıt:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

Programın Süresi:

24 saat.

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “Kooperatifler Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.