KAMU İHALE MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Kamu İhale Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun İlkeleri
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilişkisi
 • Kanunun Amacı, Kapsamı ve Çeşitli Kuruluşların Analizi
 • İstisna Edilen Alımlar, Eşik Değer, Parasal Sınırlar ve Güncelleme
 • İhale Usulleri ve Yöntemleri
 • İhale Komisyonu
 • İhale Dokümanları ve Satın Alma Süreci
 • Teknik Şartname
 • Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması
 • Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyet hesabı ve Sınır Değerin Tespitine Yönelik Hesaplamalar
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı Örnek Uygulamalar
 • Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
 • Ekonomik ve Mali Yeterlikler / Mesleki ve Teknik Yeterlikler
 • İhale İlanı
 • Pazarlık Usulü
 • Doğrudan Temin Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamaları
 • Piyasa Fiyat Araştırması
 • Ödenek tahsisi ve Sınırı
 • İhale Dokümanında Değişiklik, Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi
 • Aritmetik Hata Hesabı ve Yuvarlama
 • Aşırı Düşük Teklifler ve Sorgulanması
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
 • İhalenin İptali ve Sonuçları
 • Örneklerle Fiyat Dışı Unsur Uygulamaları
 • İhale sözleşmelerinin Uygulanması
 • Yerli İstekliler ve Fiyat Avantajı Uygulamaları
 • Kamu İhale Kanunun Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları
 • Kamu İhale Kurulu Kararlarının İncelenmesi
 • Uyuşmazlığa konu olan örnek Mahkeme kararlarının İncelenmesi
 • Yapı Sınıflaması, Metraj uygulamaları
 • Yapım ihalesi ve Yaklaşık Maliyet, Pursantaj Uygulamaları
 • Yüksek Fen Kurulu Kararları
 • Uyuşmazlığa konu olan yapım ihaleleri sorunları ve çözümleri
 • Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapım İhalelerinde Uygulama Analizleri

Online Kayıt:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

Programın Süresi:

24 saat.

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.