TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK SONRASI TAHKİM VE TAHKİMDE TARAF VEKİLLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk sonrası tahkim süreci ve tahkimde taraf vekilliği konularında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Program Yer ve Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

Programın Süresi:

Üç gün toplam 24 saat.

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sonrası Tahkim ve Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

 

BÖLÜM I

UYUŞMAZLIK VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

 

UYUŞMAZLIK KAVRAMI

Hukuk Eğitimi ve Uyuşmazlık Karşısındaki Farklı Yaklaşımlar

Uyuşmazlık ve Taraf Menfaatleri

Tarafların/Hakimlerin/Avukatların Uyuşmazlık Karşısındaki Yaklaşımları

 

TİCARİ UYUŞMAZLIĞIN YAPISI

Doğrudan Nedenler

Dolaylı Nedenler

Çözüm Yolları (Kazanç/Kazanç, Kayıp/Kazanç, Kayıp/Kayıp)

Çözüm ve Menfaat İlişkisi

Yargılamanın Çözüme Olası Etkileri

 

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Arabuluculuk

Hakem-Bilirkişilik

Tahkim

Med-Arb

 

BÖLÜM II

TAHKİM KAVRAMI

 

TAHKİMİN GENEL TASNİFİ

İç (Milli) Tahkim

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu

Milletlerarası Tahkim

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu

4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile ilgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun

New York Sözleşmesi

TAHKİMİN KURUMSAL YAPISI

Ad Hoc Tahkim

Kurumsal Tahkim

International Court of Arbitration (ICC)

London Court of International Arbitration (LCIA)

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)

TOBB/İstanbul Ticaret Odası…

Temel Farklar

 

TAHKİMDE TARAFLAR

Uyuşmazlık Tarafları

Hakem(ler)

Hakemlerin Tarafsızlığı

Hakem Seçiminde Öne Çıkan Yöntemler

Hakem Seçim Kriterleri

Dava Vekilleri

 

ÇOK TARAFLI TAHKİM

 

BÖLÜM III

TAHKİME İLİŞKİN ANA İLKELER

 

Uygulanacak Hukuk

Yargılamaya Uygulanacak Hukuk

Sözleşmeyle Belirleme

Tahkim Divanının Bulunduğu Yer Hukuku

Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk

 

 Tahkim Anlaşması

  Tahkim Sözleşmesi

 

Tahkim Sözleşmesine İlişkin Eksiklikler

Uyumsuzluk

  Belirsizlik

Uygulanamazlık

Tahkim Şartı

Ayrılabilirlik İlkesi

 

 

Kompetenz-Kompetenz İlkesi

 

 

Tahkim Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

 

New York Sözleşmesi

Tenfizi Engelleyen Durumlar

 

 

BÖLÜM IV

İÇ (MİLLİ) TAHKİM

 

 

TAHKİM ÖNCESİ SÜREÇ

Tahkime Elverişlilik

Tahkim Sözleşmesi

Tahkim Yeri

 

TAHKİM SÜRECİ

Tahkim İtirazı

İhtiyati Tedbirler

Hakemlerin Seçimi

Hakemlerin Sorumluluğu ve İtirazlar

Yargılama Usulü ve Hakem Yetkisinin Belirlenmesi

Bilirkişi Seçimi

Delillerin Toplanması

TAHKİM KARARI

Yargılamanın Sona Ermesi

Hakem Kararın İçeriği ve Şekli

Hakem Kararının Tavzihi

Hakem Ücretleri ve Masraflar

İptal Davası

 

ISTAC TAHKİMİ

 

Başvuru Süreci

Kurallar

Ücretler

İtirazlar

 

 

 

BÖLÜM V

MİLLETLERARASI TAHKİM

           

 

BAŞVURU SÜRECİ

KURUMSAL TAHKİM

ICC

LCIA

Bölgesel Tahkim Merkezleri

AD HOC TAHKİM

ÜCRETLER/MASRAFLAR

TAHKİMDE MESLEKİ KURULUŞLAR

 TARAF VEKİLLİĞİ

 

 

BÖLÜM VI

KURGUSAL PRATİK

 

TAHKİMDE TARAF VEKİLLİĞİ UYGULAMASI