KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Konkordato Komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Program Yer ve Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

Programın Süresi:

Dört gün toplam 36 saat.

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

BİRİNCİ BÖLÜM

İCRA VE İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

VE

KONKORDATO HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU İLE TİCARET HUKUKUNA İLİŞKİN

TEMEL BİLGİLER

I. İCRA VE İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

1. TEMEL KAVRAMLAR

2. CEBRİ İCRA KAVRAMI VE AMACI

3. CEBRÎ İCRA ÇEŞİTLERİ

4. AMME (KAMU) ALACAKLARININ TAHSİLİ

5. İCRA TEŞKİLATI (İCRA ORGANLARI)

6. TEBLİGAT VE SÜRELER

7. İFLÂS KAVRAMI

8. İFLÂS ORGANLARI

9. İFLÂS SEBEPLERİ

10. İFLÂSA TÂBİ OLANLAR

11. İFLÂSTA YETKİ

II. TİCARET HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

1. TACİR SIFATI

2. ADİ ŞİRKET VE TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

3. TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ

İKİNCİ BÖLÜM

KONKORDATO HUKUKU

I. GENEL OLARAK

II. KONKORDATONUN TÜRLERİ

III. ADİ KONKORDATO

1. İFLÂSTAN ÖNCE (İFLÂS DIŞI) KONKORDATO

2. İFLÂSTAN SONRA (İFLÂS İÇİ) KONKORDATO

IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

1. HUKUKİ NİTELİĞİ VE İÇERİĞİ

2. KONKORDATONUN TASDİKİ VE SONUÇLARI

3. YETKİLİ ORGANLAR

4. KONKORDATO MASASININ OLUŞMASI, TASFİYEYE KATILACAK

ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ, SIRA CETVELİ YAPILMASI VE PARAYA

ÇEVİRME

5. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI, FAALİYET RAPORU VE

TASFİYENİN SONA ERMESİ

İKİNCİ KISIM

MUHASEBE, FİNANS VE İŞLETME YÖNETİMİ

1. İŞLETMELERDE KAYIT, BELGE DÜZENİ VE VERGİ UYGULAMALARI

2. FİNANSAL RAPORLAMA VE ANALİZİ

3. MALİYET ANALİZİ VE YÖNETİM MUHASEBESİ

4. KONKORDATO PROJESİNİN ANALİZİ, SÜRDÜRÜLMESİ, DENETİMİ VE

VERGİ UYGULAMASI

  • Konkordato Ön Projesi ve Proje Ekinde Sunulan Belgelerin Analizi
  • Pratik Olaylar Üzerinden Değerlendirmeler
  • Olay-1
  • Olay-2
  • Konkordato Sürecinin Yürütülmesi
  • Konkordato Sürecinde Hazırlanacak Raporlar